Perzijščina
Tiếng Ba Tư
Romunščina
Tiếng Rumani
Srbščina
Tiếng Serbia
Slovenščina
Tiếng Slovenia
Švedščina
Tiếng Thụy Điển
Tajščina
Tiếng Thái
Ukrajinščina
Tiếng Ukraina
Uzbeščina
Tiếng Uzbek
Vietnamščina
Tiếng Việt
Afrikanščina
Tiếng Afrikaans
Islandščina
Tiếng Iceland
Svahili
Tiếng Swahili
Esperanto
Quốc tế ngữ
Armenščina
Tiếng Armenia

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.