כהה
Dunkel
רקע
Hintergrund
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
Benutze meine Windows-Farbauswahl
הורדה
Download
התגלה
Entdeckt
לפנה''ס
v.Chr.
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
תיאור מפורט עבור כול יסוד
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
תשווה בין התכונות של שני יסודות
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
קבוצה
Gruppe
מחזור
Periode
חסום
Block
חנות
Handel
תמונה
Bild
תמונות נוספות
Weitere Bilder
מאפיינים
Eigenschaften
יישומים
Anwendung
היסטוריה
Geschichte
תכונות כלליות
Generelle Eigenschaften
מאפיינים פיזים
Physikalische Eigenschaften
מאפיינים אטומיים
Atomeigenschaften
שימושים מרכזיים
Hauptanwendungen
קישורים חיצוניים
Wichtige Links
מראה
Erscheinungsbild
קיצורי דרך
Tastenkürzel
הצעות
Vorschläge
עוד
Mehr
סגנון
Darstellung
אתר
Website
רוחב הטבלה
Tischbreite
מיון לפי מספר אטומי
Nach Zahlen sortiert
מיון לפי שם
Nach Name sortiert
מיון לפי סמל כימי
Nach Elementsymbol sortiert
שם
Name
סמל כימי
Elementsymbol
מספר אטומי
Ordnungszahl
מסה אטומי
Atommasse
מספר מסה
Massenzahl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.