Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Dalle parole greche "hydro" (acqua) e "genes" (fatto)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Il nome deriva dal greco "elios" e significa sole
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Il nome deriva dal greco "lithos", pietra
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Dalla parola greca "beryllos", berillo
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Dalla parola araba "Buraq", in persiano "Burah"
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Il nome deriva dal latino "carbo", onis, carbone
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
Il nome deriva dal francese "azote", che prende origine dal greco azotikos, non produttore di vita
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
Dalla parola greca "oxys", acido, e "genes", formazione
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Il nome deriva dal latino "fluor", flusso, da cui il minerale fluorite era impiegato quale fondente
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Dalla parola greca "neos", nuovo
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Dalla parola inglese "soda"; Latino medioevale "sodanum": un rimedio per il mal di testa
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
Il nome deriva da Magnesia, città dell'Asia Minore
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Il nome deriva alumen, allume, che veniva utilizzato come mordente nell'antica Roma
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Dalla parola latina "silex", silicio
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Dal greco "phosphoros", fascio di luce; nome antico del pianeta Venere quando appare prima dell'alba
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Il nome deriva dal latino "sulphur"
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Il nome deriva dal greco "chloros", giallo-verde
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Il nome deriva dal greco "argos", inerte
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Il nome deriva dall'inglese "potash"
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Il nome deriva dal latino "calx", calce
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
Il nome deriva dal latino "Scandia", Scandinavia
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
Il nome deriva da Titani, uno dei sei figli di Urano e Gea
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Il nome deriva da Vanadis, appellativo dato alla dea della fertilità in scandinavia.
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
Il nome deriva dal greco "chroma", colore
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
Il nome deriva dal latino "Magnésion", Magnesia
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
Il nome deriva dal latino "ferrum"
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
Il nome deriva dal greco "kóbalos", folletto
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
Il nome deriva dal tedesco "Kupfernickel", spiritello del rame
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
Dalla parola latina "cuprum", dall'isola di Cipro
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
Il nome deriva dal tedesco "Zinche", dentellatura
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
Il nome deriva dalla dicitura latina della Francia, Gallia
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
Il nome deriva da Germania
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
Il nome deriva dal latino "arsenicum" e dal greco "arsenikon", orpimento giallo
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
Il nome deriva dal latino "selene", luna
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
Il nome deriva dal greco "bromos", fetore
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
Il nome deriva dal greco "kryptón", nascosto
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
Il nome deriva dal latino "rubidus", rosso
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Il nome deriva dal nome di una città scozzese, Strontian
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
Il nome deriva dal villaggio di Ytterby dove furono trovate le terre rare contenenti ittrio
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
Il nome deriva dall'arabo "zargum", color dell'oro
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
Il nome deriva Niobe, figlia di Tantalo
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
Il nome deriva dal greco "molybdos", piombo
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
Il nome deriva dal greco "technetos", artificiale
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
Il nome deriva da Rutenia, antica nomemclatura della Russia
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
Il nome deriva dal greco "rodon", rosa
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
Il nome deriva da Pallade, asteroide individuato nel 1802
Từ Latin cho bạc là "argentum"
Il nome deriva dal latino "argentum", di cui il greco "arguros", luminoso
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
Il nome deriva dal greco "kadmeia", antico nome della calamina, carbonato di zinco
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
Il nome deriva dal colore indaco dello spettro di fiamma
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
Il nome deriva dal latino "stannum"

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.