Từ từ tiếng Hy Lạp "chống đối" cộng với "monos" - một kim loại không tìm thấy riêng
Il nome deriva dal greco "antí", contro e "mónos", solo
‎‎Từ tiếng Latin "tellus", Trái đất‎‎
Il nome deriva dal latino "tellus", terra
Từ tiếng Hy Lạp "iodes", màu tím‎‎‎‎
Il nome deriva dal greco "iodes", violetto
‎Từ tiếng Hy Lạp "xenon", người lạ‎
Il nome deriva dal greco "xenos", straniero
Từ tiếng La-tinh "caesius", bầu trời xanh
Il nome deriva dal latino "caesium", azzurro, in conseguenza delle righe azzurre presenti nello spettro
‎Từ tiếng Hy Lạp "barys", nặng‎
Il nome deriva dal greco "barys", pesante, denso
Từ tiếng Hy Lạp "lanthanein", nằm ẩn‎‎
Il nome deriva dal greco "lantháno", stare nascosto
‎Xeri được đặt tên cho tiểu hành tinh Ceres‎
Il nome deriva dal latino "Ceres", Cerere, divinità romana della terra e della fertilità
‎Từ Hy Lạp từ "prasios", sắc xanh lục, và "didymos", đôi‎
Il nome deriva dal greco "prasêos", lezione errata per prásinos, verde, colore del porro, e dídymos, gemello
Từ tiếng Hy Lạp "neos" có nghĩa là mới, và "didymos", đôi
Il nome deriva dal greco "néos", nuovo, e "dídymos", gemello
‎Được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "Prometheus", một người trong thần thoại đã lấy trộm lửa từ trên trời‎
Il nome deriva dal latino "Prometheus", Prometeo, il titano che donò il fuoco agli uomini rubandolo a Zeus
Từ khoáng vật "samarskit", một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
Il nome deriva da "Samarskite", un minerale chiamato così in onore del colonnello Samarski, ufficiale della miniera russa
‎Europi được đặt tên theo Europe‎
Il nome deriva dal latino "Europa", perché fu scoperto in Europa
‎Từ "gadolinit", một khoáng vật được đặt tên theo Gadolin, một nhà hóa học người Phần Lan‎
Il nome deriva da Gadolin, in onore del chimico e geologo finlandese Johan Gadolin
‎Terbi được đặt tên theo làng Ytterby, một thị xã ở Thụy Điển‎
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, itterbite
Có nguồn gốc từ tiếng Đức "dysprositos", nghĩa là khó để với tới
Il nome deriva dal greco "dysprósitos", difficile da raggiungere
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "Holmia" nghĩa là Stockholm
Il nome deriva dal latino "Holmia", Stoccolma
Erbi được đặt tên giống như Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, denominato itterbite
Được đặt tên dựa theo "Thule", cái tên sớm nhất của Scandinavia
Il nome deriva dal latino "thulium", da Thule, Tule
Ytterbi được đặt tên theo Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, itterbite
Lutetia là tên cũ của Paris
Il nome deriva dal latino "Lutetia", Parigi
Từ "Hafinia", tên La-tinh của Copenhagen
Il nome deriva dal latino "Hafnia", città di Copenaghen
Được đặt tên theo "Tantalos", một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
Il nome deriva dal latino "Tantalus", Tantalo, il mitico re della Lidia
Có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển nghĩa là đá-nặng
Il nome deriva dal tedesco "Wolfram" e dallo svedese tung, pesante e sten, pietra
Từ tiếng La-tinh "Rhenus", nghĩa là sông Rhine
Il nome deriva Rhenus, nime latino del fiume Reno
Từ tiếng Hi Lạp "osme", mang nghĩa là bốc mùi
Il nome deriva dal greco "osmè", odore
Từ tiếng La-tinh "iris" có nghĩa là cầu vòng
Il nome deriva dal greco "iris", arcobaleno
Từ tiếng Tây Ban Nha "platina", nghĩa là bạc
Il nome deriva dallo spagnolo "plata", diminutivo dell'argento
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "aurum" nghĩa là vàng
Il nome deriva dal latino "aurum"
Từ tiếng La-tinh "hydragyrum" có nghĩa là bạc lỏng
Il nome deriva da Mercurio, dio dei mercanti
Từ tiếng Hi Lạp "thallos", nghĩa là mầm cây non màu xanh
Il nome deriva dal greco "thallos", giovane germoglio
Từ tiếng La-tinh "plumbum"
Il nome deriva dal latino "plumbum", piombo
Từ tiếng Đức "Weisse Masse", nghĩa là khối màu trắng
Il nome deriva dal tedesco "Wiszmut", nome di una località della Sassonia
Đặt theo tên Pokand, quê hương của Ma-ri Quy-ri
Il nome deriva dal latino "Polonia", Polonia, paese nativo di Marie Curie
Từ tiếng Hi Lạp "astatos" có nghĩa là không ổn định
Il nome deriva dal greco "astatas", instabile
Cái tên xuất phát từ "rađi"; tên gọi cũ của rađon, từ tiếng La-tinh "nitens" có nghĩa là phát sáng
Il nome deriva dal latino "radius", raggio
Fran-xi được đặt tên theo nước Pháp (France)
Il nome deriva dal francese "France", Francia
Từ tiếng La-tinh "radius" nghĩa là tia (phóng xạ)
Il nome deriva dal latino "radius", raggio
Từ tiếng Hi Lạp "aktis, aktinos", nghĩa là chùm hoặc tia (phóng xạ)
Il nome deriva dal greco "aktís", raggio
Mang tên "Thor", vị thần chiến tranh của Scandinavia
Il nome deriva da Thor, dio germanico
‎Từ Hy Lạp "protos" nghĩa là đầu tiên‎
Il nome deriva dal greco "prôtos", primo, e aktinium, attinio
Đặt tên theo sao Thiên Vương (Uranus)
Il nome deriva dal pianeta Urano
Đặt tên theo sao Hải Vương
Il nome deriva dal latino "Neptunus", Nettuno
Đặt tên theo sao Diêm Vương (Pluto)
Il nome deriva dal pianeta Plutone
Được đặt tên theo nước Mĩ - America
Il nome deriva dall’inglese America, in onore del continente in cui fu ottenuto
‎Curi mang tên Ma-ri Quy-ri và chồng là Pi-e Quy-ri‎
Il nome deriva da quello dei coniugi Pierre e Marie Curie
‎Được đặt theo tên Berkeley, California, thành phố phát hiện ra nó‎
Il nome deriva da Berkeley, in California
‎Được đặt tên theo California và trường đại học California‎
Il nome deriva da California, nome dello Stato nel quale fu sintetizzato
Được đặt tên theo Albert Einstein
Prende il nome da Albert Einstein
‎Được đặt tên theo Nobel laureate Enrico Fermi, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân‎
Il nome deriva da quello di Enrico Fermi

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.