Z Gréckeho slova "hydro" (voda) a "genes" (formujúci)
希腊文“形成水的元素”
Z Gréckeho slova "helios" (slnko)
希腊文 “太阳的元素”
Z Gréckeho slova "lithos" (kameň)
希腊文“石头”
Z Gréckeho slova "beryllos" (beryl)
希腊文“绿柱石”
Z Latinského slova "carbo" (drevné uhlie)
拉丁文“木炭”
Z Latinského slova "ferrum"
拉丁文“铁”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.