Elementos: La Tabla Periódica
Elementler: Periyodik Cetvel
Tabla Periódica
Periyodik Cetvel
Inicio
Ana sayfa
Comparar
Karşılaştır
Ajustes
Ayarlar
Lista
Listele
Traducir
Çevir
Traducción
Çeviri
Acerca de
Hakkında
General
Genel
Versión
Sürüm
Desarrollado por Naveen CS
Naveen CS tarafından geliştirildi
Créditos
Jenerik
Buscar
Ara
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Idioma
Dil
Idiomas compatibles
Desteklenen diller
Lenguaje del sistema
Sistem dili
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Política de Privacidad
Gizlilik Politikası
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Aradığınıza uygun element bulunamadı
Resultados para
için sonuçlar
elemento
element
elementos
elementler
Calificar
Değerlendir
Contáctanos
Bize ulaşın
Actualización
Yükselt
Actualiza para funciones extra
İlave özellikler için yükselt
Funciones
Özellikler
¿Te gusta esta app?
Uygulamayı sevdiniz mi?
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
Enviar
Gönder
Enviar comentarios
Geri bildirim gönder
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Eliminar toda la publicidad
Bütün reklamları kalıdırın
Establecer el fondo
Arka planı ayarlayın
Ver información detallada sobre los isótopos
İzotopların detaylarını görüntüleyin
Ver más imágenes de cada elemento
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
* Disponible con la actualización
* Güncelleme ile mevcut
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Cerrar
Kapat
Activado
Açık
Desactivado
Kapalı
Créditos de imagen
Resim kaynağı
Notas de la versión
Sürüm notları
Tema
Tema
Claro
Açık

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.