Donker
Темные
Achtergrond
Фон
Gebruik mijn Windows accentkleur
Использовать акцентный цвет Windows
Afdrukversies
Печатные версии
Download
Скачать
Ontdekt
Открытие
VC
г. до н.э
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Подробное описание для каждого элемента
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Сравнить свойства двух элементов
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Детальная информация об основных изотопах
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
Groep
Группа
Periode
Период
Blok
Блок
Store
Магазин
Afbeelding
Изображение
Meer afbeeldingen
Больше изображений
Eigenschappen
Свойства
Toepassingen
Применения
Historie
История
Algemene Eigenschappen
Главные Свойства
Fysieke Eigenschappen
Физические Свойства
Atoomeigenschappen
Атомные Свойства
Hoofdtoepassingen
Основное Применение
Belangrijke Links
Важные Ссылки
Uiterlijk
Внешний вид
Snelkoppelingen
Ярлыки
Suggesties
Предложения
Meer
Дополнительно
Stijl
Вид
Website
Веб-сайт
Tabel breedte
Ширина Таблицы
Sorteer op nummer
Сортировка по Числу
Sorteer op naam
Сортировка по Названию
Sorteer op symbool
Сортировка по Символу
Naam
Имя
Symbool
Символ
Atoomnummer
Атомный номер
Atomair gewicht
Атомный вес
Massa Getal
Массовое число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.