Oscuro
Ciemny
Fondo
Tło
Usar mi color de énfasis de Windows
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Imprimibles
Materiały do wydruku
Descargar
Pobierz
Descubrimiento
Odkrycie
a. C.
p.n.e.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Descripción detallada de cada elemento
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Compare las propiedades de 2 elementos
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Información detallada sobre los principales isótopos
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
No requiere conexión a internet, funciona offline
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Interaktywny układ okresowy
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Grupo
Grupa
Período
Okres
Bloque
Blok
Tienda
Sklep
Imagen
Obraz
Más imágenes
Więcej obrazów
Propiedades
Właściwości
Aplicaciones
Zastosowania
Historia
Historia
Propiedades General
Ogólne właściwości
Propiedades Físicas
Właściwości fizyczne
Propiedades Atómicas
Właściwości atomowe
Principales Aplicaciones
Główne zastosowania
Enlaces Externos
Linki zewnętrzne
Apariencia
Wygląd
Accesos directos
Skróty
Sugerencias
Propozycje
Más
Więcej
Estilo
No translations found
Sitio web
Witryna internetowa
Ancho de la tabla
Szerokość tabeli
Ordenar por número
Sortuj według numeru
Ordenar por nombre
Sortuj według nazwy
Ordenar por símbolo
Sortuj według symbolu
Nombre
Nazwa
Símbolo
Symbol
Número atómico
Liczba atomowa
Masa atómica
Masa atomowa
Número Másico
Liczba masowa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.