تاریک
پس زمینه
背景
استفاده از رنگ ویندوز من
使用Windows主題顏色
قابل چاپ (پرینت)
可打印
دانلود
下載
کشف شده
发现年期
قبل از میلاد مسیح
公元前
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
دیدن رنگ زیبای جدول
令人視覺愉悅的彩色表格
طراحی ساده با جزییات زیاد
簡單的流畅設计并带有很多細節
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
各個元素的詳細描述
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
依字母順序查看所有元素的清單
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
每個元素的電子殼圖和圖像
مقایسه خواص دو عنصر
比較 2 個元素的屬性
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
主要同位素的詳細資料
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
指向資訊網站的連結,供進一步研究
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
離線工作,無需網路連接
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
No translations found
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
No translations found
گروه
تناوب
週期
بلوک
فروشگاه
商店
عکس
圖像
عکس های بیشتر
No translations found
خواص
性能
کاربرد ها
應用
تاریخچه
歷史
ویژگیهای عمومی
一般屬性
خواص فیزیکی
物理性質
خواص اتمی
原子性質
کاربرد های اصلی
主要應用
لینک های مهم
外部連結
ظاهر
外觀
میانبرها
快捷方式
پیشنهادها
建議
بیشتر
更多
تارنما
網站
عرض جدول
表寬度
مرتب سازی با عدد
按原子序號排序
مرتب سازی با نام
按原子名稱排序
مرتب سازی با نماد
按原子符號排序
نام
名稱
نماد
符號
عدد اتمی
原子序數
عدد جرمی
標準原子質量
عدد جرمی
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.