Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
No translations found
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
No translations found
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
No translations found
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
No translations found
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
No translations found
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
No translations found
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
No translations found
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
No translations found
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
No translations found
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
No translations found
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
No translations found
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
No translations found
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
No translations found
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
No translations found
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
No translations found
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
No translations found
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
No translations found
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
No translations found
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
No translations found
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
No translations found
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
No translations found
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
No translations found
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
No translations found
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
No translations found
Từ Latin cho bạc là "argentum"
No translations found
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
No translations found
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
No translations found
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.