Oscuro
Մուգ
Fondo
Ետնաշերտ
Usar mi color de énfasis de Windows
Օգտագործել սարքի տեսքը
Imprimibles
Տպել
Descargar
Ներբեռնել
Descubrimiento
Հայտնաբերվել է
a. C.
Ք.Ա.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Գունավոր դասավորմամբ ծածկագրված ցանկ
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Ավելի պարզ ոճով տարբերակ
Descripción detallada de cada elemento
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Դիտել տարրերը այբբենական կարգով
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
Compare las propiedades de 2 elementos
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
Información detallada sobre los principales isótopos
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Տեղեկատվական կայքեր
No requiere conexión a internet, funciona offline
Աշխատում է առանց համացանցի
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Գերգործուն պարբերական աղյուսակը քիմիական տարրերի համար
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Հատկություններ, պատմություն, անվան ծագում, փաստեր, ծրագրեր, իզոտոպներ, էլեկտրոնների կազմաձևեր, բյուրեղների կառուցվածք, վտանգներ և այլն:
Grupo
Խումբ
Período
Ժամանակահատված
Bloque
Արգելք
Tienda
Խանութ
Imagen
Պատկեր
Más imágenes
Ավելի շատ պատկերներ
Propiedades
Հատկություններ
Aplicaciones
Հավելվածներ
Historia
Պատմություն
Propiedades General
Հիմնական հատկություններ
Propiedades Físicas
Ֆիզիկական հատկություններ
Propiedades Atómicas
Ատոմային հատկություններ
Principales Aplicaciones
Հիմնական ծրագրերը
Enlaces Externos
Կարևոր հղումներ
Apariencia
Տեսքը
Accesos directos
Կարճատներ
Sugerencias
Նմանություններ
Más
Ավելին
Estilo
Ձևանմուշ
Sitio web
Կայքէջ
Ancho de la tabla
Աղյուսակի բարձրությունը
Ordenar por número
Դասավորել ըստ թվի
Ordenar por nombre
Դասավորել ըստ անվան
Ordenar por símbolo
Դասավորել ըստ նշանի
Nombre
Անվանումը
Símbolo
Հատուկ նշան
Número atómico
Ատոմային թիվը
Masa atómica
Ատոմային քաշը
Número Másico
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.