Elementos: La Tabla Periódica
Елементите: Периодичната таблица
Tabla Periódica
Периодична таблица
Inicio
Начало
Comparar
Сравнение
Ajustes
Настройки
Lista
Лист
Traducir
Преведи
Traducción
Превод
Acerca de
Относно
General
Основно
Versión
Версия
Desarrollado por Naveen CS
Разработено от Naveen CS
Créditos
Кредити
Buscar
Търсене
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Помогни да преведеш това приложение на твоя език
Idioma
Език
Idiomas compatibles
Поддържан език
Lenguaje del sistema
Системен език
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Моля, рестартирай приложението, за да смениш езика
Política de Privacidad
Декларация за поверителност
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Това приложение не събира и не продава никаква информация
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Няма резултати, отговарящи на вашето търсене
Resultados para
Резултати за
elemento
елемент
elementos
елементи
Calificar
Оценка
Contáctanos
Контакти
Actualización
Ъпгрейд
Actualiza para funciones extra
Ъпгрейд за допълнителни функции
Funciones
Функции
¿Te gusta esta app?
Хареса ли ти приложението?
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Ще ни хареса да оцениш приложението с 5 звезди в магазина
Enviar
Изпращане
Enviar comentarios
Изпращане на отзиви
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Моля, купете ъпгрейда, за да получите функциите по долу
Eliminar toda la publicidad
Премахни всички реклами
Establecer el fondo
Настрой задния план
Ver información detallada sobre los isótopos
Виж детайлна информация за изотопите
Ver más imágenes de cada elemento
Виж повече снимки за всеки елемент
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Промени вида на периодичната таблица
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
Промени бутоните за бърза навигация на страницата
* Disponible con la actualización
* Достъпно с ъпгрейда
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Кажи ни за твоето преживяване или ни подскажи как да го направим по-добро
Cerrar
Затвори
Activado
Включено
Desactivado
Изключено
Créditos de imagen
Кредити за снимката
Notas de la versión
Бележки за версията
Tema
Тема
Claro
Светлина

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.