π.Χ.
No translations found
Ομάδα
Група
Περίοδος
Периода
Τομέας
блок
Ιστορία
No translations found
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
No translations found
Περισσότερα
Повеќе
Τοποθεσία web
Веб-локација
Όνομα
Име
Σύμβολο
Симбол
Ατομικός Αριθμός
Атомски број
Ατομικό βάρος
Атомска тежина

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.