Санат
分类
Түс
颜色
Тығыздық
密度
Балқу температурасы
熔点
Қайнау температурасы
沸点
Атом радиусы
原子半径
Ковалентті радиус
共价半径
Температура
温度
Цельсий
摄氏度
Фаренгейт
华氏度
г/см<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
эВ
eV
Электрондық конфигурация
电子排布

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.