Từ từ tiếng Hy Lạp "chống đối" cộng với "monos" - một kim loại không tìm thấy riêng
No translations found
‎‎Từ tiếng Latin "tellus", Trái đất‎‎
No translations found
Từ tiếng Hy Lạp "iodes", màu tím‎‎‎‎
No translations found
‎Từ tiếng Hy Lạp "xenon", người lạ‎
No translations found
Từ tiếng La-tinh "caesius", bầu trời xanh
No translations found
‎Từ tiếng Hy Lạp "barys", nặng‎
No translations found
Từ tiếng Hy Lạp "lanthanein", nằm ẩn‎‎
No translations found
‎Xeri được đặt tên cho tiểu hành tinh Ceres‎
No translations found
‎Từ Hy Lạp từ "prasios", sắc xanh lục, và "didymos", đôi‎
No translations found
Từ tiếng Hy Lạp "neos" có nghĩa là mới, và "didymos", đôi
No translations found
‎Được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "Prometheus", một người trong thần thoại đã lấy trộm lửa từ trên trời‎
No translations found
Từ khoáng vật "samarskit", một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
No translations found
‎Europi được đặt tên theo Europe‎
No translations found
‎Từ "gadolinit", một khoáng vật được đặt tên theo Gadolin, một nhà hóa học người Phần Lan‎
No translations found
‎Terbi được đặt tên theo làng Ytterby, một thị xã ở Thụy Điển‎
No translations found
Có nguồn gốc từ tiếng Đức "dysprositos", nghĩa là khó để với tới
No translations found
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "Holmia" nghĩa là Stockholm
No translations found
Erbi được đặt tên giống như Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
No translations found
Được đặt tên dựa theo "Thule", cái tên sớm nhất của Scandinavia
No translations found
Ytterbi được đặt tên theo Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
No translations found
Lutetia là tên cũ của Paris
No translations found
Từ "Hafinia", tên La-tinh của Copenhagen
No translations found
Được đặt tên theo "Tantalos", một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
No translations found
Có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển nghĩa là đá-nặng
No translations found
Từ tiếng La-tinh "Rhenus", nghĩa là sông Rhine
No translations found
Từ tiếng Hi Lạp "osme", mang nghĩa là bốc mùi
No translations found
Từ tiếng La-tinh "iris" có nghĩa là cầu vòng
No translations found
Từ tiếng Tây Ban Nha "platina", nghĩa là bạc
No translations found
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "aurum" nghĩa là vàng
No translations found
Từ tiếng La-tinh "hydragyrum" có nghĩa là bạc lỏng
No translations found
Từ tiếng Hi Lạp "thallos", nghĩa là mầm cây non màu xanh
No translations found
Từ tiếng La-tinh "plumbum"
No translations found
Từ tiếng Đức "Weisse Masse", nghĩa là khối màu trắng
No translations found
Đặt theo tên Pokand, quê hương của Ma-ri Quy-ri
No translations found
Từ tiếng Hi Lạp "astatos" có nghĩa là không ổn định
No translations found
Cái tên xuất phát từ "rađi"; tên gọi cũ của rađon, từ tiếng La-tinh "nitens" có nghĩa là phát sáng
No translations found
Fran-xi được đặt tên theo nước Pháp (France)
No translations found
Từ tiếng La-tinh "radius" nghĩa là tia (phóng xạ)
No translations found
Từ tiếng Hi Lạp "aktis, aktinos", nghĩa là chùm hoặc tia (phóng xạ)
No translations found
Mang tên "Thor", vị thần chiến tranh của Scandinavia
No translations found
‎Từ Hy Lạp "protos" nghĩa là đầu tiên‎
No translations found
Đặt tên theo sao Thiên Vương (Uranus)
No translations found
Đặt tên theo sao Hải Vương
No translations found
Đặt tên theo sao Diêm Vương (Pluto)
No translations found
Được đặt tên theo nước Mĩ - America
No translations found
‎Curi mang tên Ma-ri Quy-ri và chồng là Pi-e Quy-ri‎
No translations found
‎Được đặt theo tên Berkeley, California, thành phố phát hiện ra nó‎
No translations found
‎Được đặt tên theo California và trường đại học California‎
No translations found
Được đặt tên theo Albert Einstein
No translations found
‎Được đặt tên theo Nobel laureate Enrico Fermi, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân‎
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.