Från det grekiska ordet "helios", solen
Proviene del griego "helios", el sol
Från latinets och franskan "fluere", flöda
De la palabra latina "fluere", que significa fluir
Från det grekiska ordet "neos", ny
De la palabra griega "neon" que significa nuevo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.