Elementet: Tabelën periodike
Elemente: Tabelul Periodic
Tabelën periodike
Tabelul Periodic
Shtëpi
Acasă
Krahasim
Compară
Cilësimet
Setări
Listë
Listă
Përkthej
Tradu
Përkthim
Traducere
Rreth
Despre
I përgjithshëm
General
Versioni
Versiune
Gjuha e mbështetur
Limbi suportate
Rezultatet për
Rezultate pentru
Na kontaktoni
Contacteaza-ne
Tiparet
Caracteristici
Dërgo
Trimite
Dërgo reagimet
Trimite feedback
Aktiv
Activat
Joaktiv
Dezactivat
Shënimet e versionit
Note despre versiune

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.