Dunkel
Ciemny
Hintergrund
Tło
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Druckbare Inhalte
Materiały do wydruku
Download
Pobierz
Entdeckt
Odkrycie
v.Chr.
p.n.e.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Interaktywny układ okresowy
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Gruppe
Grupa
Periode
Okres
Block
Blok
Handel
Sklep
Bild
Obraz
Weitere Bilder
Więcej obrazów
Eigenschaften
Właściwości
Anwendung
Zastosowania
Geschichte
Historia
Generelle Eigenschaften
Ogólne właściwości
Physikalische Eigenschaften
Właściwości fizyczne
Atomeigenschaften
Właściwości atomowe
Hauptanwendungen
Główne zastosowania
Wichtige Links
Linki zewnętrzne
Erscheinungsbild
Wygląd
Tastenkürzel
Skróty
Vorschläge
Propozycje
Mehr
Więcej
Darstellung
Wygląd
Website
Witryna internetowa
Tischbreite
Szerokość tabeli
Nach Zahlen sortiert
Sortuj według numeru
Nach Name sortiert
Sortuj według nazwy
Nach Elementsymbol sortiert
Sortuj według symbolu
Name
Nazwa
Elementsymbol
Symbol
Ordnungszahl
Liczba atomowa
Atommasse
Masa atomowa
Massenzahl
Liczba masowa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.