โหมดมืด
暗黑
พื้นหลัง
背景
ใช้สีของ Windows ของฉัน
使用操作系统主题色
ดาวน์โหลด
下载
ค้นพบเมื่อ
发现时间
พ.ศ.
公元前
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
元素:周期表 将全面且有用的化学元素信息一次全部呈现。
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
点击一个元素符号去了解更多的关于其性质,历史,名字来源,图片,应用,危险性和电子壳层分布的shi'y图片。
สีตารางที่ถูกใจ
令人视觉愉悦的彩色表格
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
简单流畅的设计和丰富的信息
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
每个元素的详细描述
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
使用字母表顺序来浏览元素
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
每个元素的电子壳层分布示意图
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
在一个表格中比较两种元素的性质
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
用符号,原子序数或者名称来搜索元素
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
主同位素的详细信息
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
详情网站的超链接以便进一步学习
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
离线运行,无需网络连接
หมู่
คาบ
周期
บล็อก
Store
商店
ภาพ
图片
ภาพเพิ่มเติม
更多图片
คุณสมบัติ
性质
แอปพลิเคชัน
用途
ประวัติ
历史
คุณสมบัติทั่วไป
概况
คุณสมบัติกายภาพ
物理性质
คุณสมบัติอะตอม
原子性质
หน้าหลักของแอพ
用途
ลิงค์
参考资料
สิ่งที่ปรากฏ
外观
ทางลัด
快捷键
แสดงเพิ่มเติม
更多
เว็บไซต์
网站
ตารางแบบกว้าง
表格宽度
เรียงตามลำดับเลข
按原子序数排序
เรียงตามชื่อ
按元素名称排序
เรียงตามสัญลักษณ์
按元素符号排序
ชื่อ
名称
สัญลักษณ์
符号
เลขอะตอม
原子序数
มวลอะตอม
相对原子质量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.