ภาษาเปอร์เซีย
波斯语
ภาษาโรมาเนีย
罗马尼亚语
ภาษาเซอร์เบีย
塞尔维亚语
ภาษาสโลวีเนีย
斯洛文尼亚语
สวีเดน
瑞典语
ไทย
泰语
ยูเครน
乌克兰语
ภาษาอุซเบก
乌兹别克语
ภาษาเวียดนาม
越南语
ภาษาอาฟรีกานส์
南非语
ภาษาไอซ์แลนด์
冰岛语
ภาษาสวาฮีลี
斯瓦希里语
ภาษาเอสเปรันโต
世界语
ภาษาอาร์มีเนีย
亚美尼亚语

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.