Категорија
Kategoria
Боја
Kolor
Радиоактиван
Radioaktywny
Кристална структура
Układ krystalograficzny
Стање
Stan skupienia
Густина
Gęstość
Температура топљења
Temperatura topnienia
Температура кључања
Temperatura wrzenia
Специфична топлота
Ciepło właściwe
Топлота топљења
Ciepło topnienia
Топлота испаравања
Ciepło parowania
Атомски радијус
Promień atomowy
Ковалентни радијус
Promień walencyjny
Радијус Ван дер Валса
Promień Van der Waalsa
Електронегативност
Elektroujemność
Полингова скала
Skali Paulinga
Јонизујући потенцијал
Energia jonizacji
Молска запремина
Objętość molowa
Топлотна проводљивост
Przewodność cieplna
Оксидациона стања
Stopnie utlenienia
Температура
Temperatura
Целзијус
Skala Celsjusza
Фаренхајт
Skala Fahrenheita
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Електрична отпорност
Rezystancja
Магнетско поређење
Magnetyczny Porządek
Магнетна сусцептибилност
Podatność magnetyczna
Јангов модул
Moduł Younga
Модул смицања
Moduł Kirchhoffa
Обимни модул
Moduł masowy
Поасонов однос
Współczynnik Poissona
CAS број
Numer CAS
ПубЦхем ЦИД број
Numer CID PubChem
Електронска конфигурација
Konfiguracja elektronowa
Електрони по љусци
Elektrony na poszczególnych powłokach
Изотопи
Izotopy
Стабилни изотопи
Stabilne izotopy
Нестабилни изотопи
Niestabilne izotopy
Табеле
Tabele
Табела растворљивости
Tabela rozpuszczalności
Растворљиво
Rozpuszczalny
Слабо растворљиво
Lekko rozpuszczalny
Нерастворљиво
Nierozpuszczalny
Недоступно
Niedostępne
Реагује са водом
Reaguje z wodą

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.