π.Χ.
f.Kr.
Ομάδα
Gruppe
Περίοδος
Periode
Τομέας
Blok
Ιστορία
No translations found
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
No translations found
Περισσότερα
Mere
Τοποθεσία web
Websted
Όνομα
Navn
Σύμβολο
Symbol
Ατομικός Αριθμός
Atomnummer
Ατομικό βάρος
Atommasse

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.