σκοτεινο
Mörkt
φοντο
Bakgrund
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Använd mina Windows-accentfärger
Εκτυπώσιμα
Utskrifter
κατεβαστε
Ladda ner
ανακαλύψτε
Upptäcktes
π.Χ.
f.Kr.
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Visuellt tilltalande färgkodad tabell
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
Enkel flytande design och har många detaljer
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Detaljerad information om varje grundämne
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
Visa listan över alla element i alfabetisk ordning
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Jämför egenskaperna för två grundämnen
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Interaktivt periodiskt system
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
Egenskaper, historia, namnursprung, fakta, tillämpningar, isotoper, elektronisk konfiguration, kristallstruktur, faror och mer
Ομάδα
Grupp
Περίοδος
Period
Τομέας
Block
αποθηκη
Butik
εικόνα
Bild
περισσότερες εικόνες
Fler bilder
Ιδιότητες
Egenskaper
εφαρμογές
Användningsområden
Ιστορία
Historia
Γενικές Ιδιότητες
Generella Egenskaper
φυσικές ιδιότητες
Fysikaliska Egenskaper
ατομικές ιδιότητες
Atomära Egenskaper
κυρίες εφαρμογές
Huvudsakliga användningsområden
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Externa länkar
εμφάνιση
Utseende
Συντομεύσεις
Genvägar
προτασεις
Förslag
Περισσότερα
Mer
στιλ
Stil
Τοποθεσία web
Webbplats
Πλάτος πίνακα
Bredd på tabell
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Sortera efter nummer
ταξινόμηση κατά όνομα
Sortera efter namn
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Sortera efter kemisk beteckning
Όνομα
Namn
Σύμβολο
Tecken
Ατομικός Αριθμός
Atomnummer
Ατομικό βάρος
Atommassa
αριθμός μάζας
Masstal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.