Az aranyat nem tartják mérgezőnek
Zlato je považováno za netoxické
A higany és legtöbb vegyülete erősen mérgező
Rtuť a většina jejích sloučenin jsou vysoce toxické
A tallium és vegyületei erősen mérgezőek
Thallium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
Az ólom és vegyületei mérgezőek
Olovo a jeho sloučeniny jsou jedovaté
A bizmutot nem tartják mérgezőnek
Bismut je považován za netoxický
A polónium nagyon veszélyes és radioaktív
Polonium je vysoce nebezpečné a radioaktivní
Az asztácium erősen radioaktív
Astat je vysoce radioaktivní
A radon erősen radioaktív és rákkeltő
Radon je vysoce radioaktivní a karcinogenní
A francium erősen radioaktív
Francium je vysoce radioaktivní
A rádium erősen radioaktív és rákkeltő
Radium je vysoce radioaktivní karcinogenní
Az aktínium erősen radioaktív
Aktinium je vysoce radioaktivní
A tórium erősen radioaktív
Thorium je vysoce radioaktivní
A protaktínium súlyosan mérgező és radioaktív
Protaktinium je toxické a vysoce radioaktivní
Az urán súlyosan mérgező és radioaktív
Uran je jedovatý a vysoce radioaktivní
A neptúnium radioaktivitása miatt ártalmas
Neptunium je škodlivé díky své radioaktivitě
A plutónium radioaktivitása miatt ártalmas
Plutonium je škodlivé díky své radioaktivitě
Az americium radioaktivitása miatt ártalmas
Americium je škodlivé díky své radioaktivitě
A kűrium radioaktivitása miatt ártalmas
Curium je škodlivé díky své radioaktivitě
A berkélium radioaktivitása miatt ártalmas
Berkelium je škodlivé díky své radioaktivitě
A kalifornium radioaktivitása miatt ártalmas
Kalifornium je škodlivé díky své radioaktivitě
Az einsteinium radioaktivitása miatt ártalmas
Einsteinium je škodlivé díky své radioaktivitě
A fermium radioaktivitása miatt ártalmas
Fermium je škodlivé díky své radioaktivitě
A medelévium radioaktivitása miatt ártalmas
Mendelevium je škodlivé díky své radioaktivitě
A nobélium radioaktivitása miatt ártalmas
Nobelium je škodlivé díky své radioaktivitě
A laurencium radioaktivitása miatt ártalmas
Lawrencium je škodlivé díky své radioaktivitě
A rutherfordium radioaktivitása miatt ártalmas
Rutherfordium je škodlivé díky své radioaktivitě
A dubnium radioaktivitása miatt ártalmas
Dubnium je škodlivé díky své radioaktivitě
A sziborgium radioaktivitása miatt ártalmas
Seaborgium je škodlivé díky své radioaktivitě
A borium radioaktivitása miatt ártalmas
Bohrium je škodlivé díky své radioaktivitě.
A hasszium radioaktivitása miatt ártalmas
Hassium je škodlivé díky své radioaktivitě
A meitnerium radioaktivitása miatt ártalmas
Meitnerium je škodlivé díky své radioaktivitě
A darmstadtium radioaktivitása miatt ártalmas
Darmstadtium je škodlivé díky své radioaktivitě
A röntgenium radioaktivitása miatt ártalmas
Roentgenium je škodlivé díky své radioaktivitě
A kopernícium radioaktivitása miatt ártalmas
Kopernicium je škodlivé díky své radioaktivitě
A nihonium radioaktivitása miatt ártalmas
NIhonium je škodlivé díky své radioaktivitě
A flerovium radioaktivitása miatt ártalmas
Flerovium je škodlivé díky své radioaktivitě
A moszkovium radioaktivitása miatt ártalmas
Moscovium je škodlivé díky své radioaktivitě
A livermorium radioaktivitása miatt ártalmas
Livermorium je škodlivé díky své radioaktivitě
A tennesszin radioaktivitása miatt ártalmas
Tennessin je škodlivý díky své radioktivitě
Az oganesszon radioaktivitása miatt ártalmas
Oganesson je škodlivý díky své radioaktivitě

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.