Elements: The Periodic Table
Elementler: Periyodik Cetvel
Periodic Table
Periyodik Cetvel
Home
Ana sayfa
Compare
Karşılaştır
Settings
Ayarlar
List
Listele
Translate
Çevir
Translation
Çeviri
About
Hakkında
General
Genel
Version
Sürüm
Developed by Naveen CS
Naveen CS tarafından geliştirildi
Credits
Jenerik
Search
Ara
Help translate this app to your language
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Language
Dil
Supported Languages
Desteklenen diller
System Language
Sistem dili
Please restart the app to switch language
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Privacy Policy
Gizlilik Politikası
This app does not collect or store any user data
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
No elements match your search
Aradığınıza uygun element bulunamadı
Results for
için sonuçlar
element
element
elements
elementler
Rate
Değerlendir
Contact us
Bize ulaşın
Upgrade
Yükselt
Upgrade for extra features
İlave özellikler için yükselt
Features
Özellikler
Enjoying the app?
Uygulamayı sevdiniz mi?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
Send
Gönder
Send Feedback
Geri bildirim gönder
Please purchase the upgrade to get the below features
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Remove all ads
Bütün reklamları kalıdırın
Set the background
Arka planı ayarlayın
View detailed information on isotopes
İzotopların detaylarını görüntüleyin
View more images for each element
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
Customize the appearance of the periodic table
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Modify the shortcut keys for the page navigation
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
* Available with the upgrade
* Güncelleme ile mevcut
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Close
Kapat
On
Açık
Off
Kapalı
Image Credits
Resim kaynağı
Version Notes
Sürüm notları
Theme
Tema
Light
Açık

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.