Mørk
Bakgrunn
背景
Bruk Windows-fargen min
使用Windows主題顏色
Utskrivbare
可打印
Last ned
下載
Oppdaget
发现年期
f.Kr.
公元前
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
令人視覺愉悅的彩色表格
Enkelt flytende design og har mye detaljer
簡單的流畅設计并带有很多細節
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
各個元素的詳細描述
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
依字母順序查看所有元素的清單
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
每個元素的電子殼圖和圖像
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
比較 2 個元素的屬性
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
主要同位素的詳細資料
Linker til informative nettsider for videre lesing
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
離線工作,無需網路連接
Gruppe
Periode
週期
Blokk
Butikk
商店
Bilde
圖像
Flere bilder
更多圖片
Egenskaper
性能
Bruksområder
應用
Historie
歷史
Generelle egenskaper
一般屬性
Fysikalske egenskaper
物理性質
Atomegenskaper
原子性質
Hovedbruksområder
主要應用
Viktige lenker
外部連結
Utseende
外觀
Snarveier
快捷方式
Forslag
建議
Mer
更多
Utseende
風格
Nettsted
網站
Tabellbredde
表寬度
Sorter etter nummer
按原子序號排序
Sorter etter navn
按原子名稱排序
Sorter etter symbol
按原子符號排序
Navn
名稱
Symbol
符號
Atomnummer
原子序數
Atomvekt
標準原子質量
Massetall
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.