Temno
Ozadje
背景
Uporabi windows barvo povdarkov
使用Windows主題顏色
Datum odkritja
发现年期
pr. Kr.
公元前
Periodni sistem zagotavlja celovite in uporabne informacije o kemičnih elementih na enem mestu.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Kliknite element, če želite izvedeti več o lastnostih, zgodovini, poreklu imena, slikah, uporabi, nevarnostih in diagramih elektronskih lupin vsakega elementa.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Skupina
Perioda
週期
Blok
Več slik
更多圖片
Lastnosti
性能
Zgodovina
歷史
Zunanje Povezave
外部連結
Ime
名稱
Znak
符號
Vrstno število
原子序數
Atomska teža
標準原子質量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.