Տեսակ
分类
Գույն
颜色
Ռադիոգործուն
是否有放射性
Բյուրեղային կառուցվածք
晶体结构
Փուլ
状态
Խտություն
密度
Հալման ջերմաստիճան
熔点
Եռման ջերմաստիճան
沸点
Հալման տեսակարար ջերմունակություն
比热容
Միաձուլման ջերմություն
熔解热
Գոլորշացման ջերմություն
汽化热
Ատոմի շառավիղ
原子半径
Կովալենտ շառավիղ
共价半径
Վան Վալսի շառավիղ
范德华半径
Էլեկտրաբացասականություն
电负性
Պոլինգի սանդղակ
鲍林标度
Իոնացման կերպ
电离能
Մոլային ծավալ
原子体积
Ջերմահաղորդականություն
热导率
Օքսիդացման աստիճաններ
氧化态
Ջերմաստիճան
温度
Ցելսիուս
摄氏度
Ֆարենհայտ
华氏度
գ/մ «սուպ<sup>3</sup>/սուպ»
g/cm<sup>3</sup>
ջ/գ․կ
J/g·K
կՋ/մոլ
kJ/mol
էՎ
eV
սմ«սուպ»<sup>3</sup>«/սուպ»/մոլ
cm<sup>3</sup>/mol
Ո/ցմ․կ
W/cm·K
Էլեկտրական դիմադրություն
电阻率
Մագնիսական դասավորություն
磁有序化
Մագնիսական զգայունություն
磁化率
Նոր մասնիկներ
杨氏模量 (弹性模量)
Մասնատվող մասնիկներ
剪切模量
Ծանր մասնիկներ
体积模量
Պոիսոնի հարաբերակցություն
泊松比
CAS համար
CAS编号
Պաբչեմի հերթական համարը
PubChem 化合物识别号
Էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա
电子排布
Էլեկտրոնները մեկ թաղանթի համար
每层电子排布
Իզոտոպներ
同位素
Հաստատուն իզոտոպներ
稳定的同位素
Անկայուն իզոտոպներ
不稳定的同位素
Աղյուսակներ
Լուծելիության աղյուսակ
溶解性表

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.