Kategorie
Kategori
Farbe
Renk
Radioaktiv
Radyoaktif
Kristallstruktur
Kristal yapısı
Aggregatzustand
Faz
Dichte
Yoğunluk
Schmelzpunkt
Ergime noktası
Siedepunkt
Kaynama noktası
Spezifische Wärmekapazität
Isı kapasitesi
Schmelzwärme
Ergime ısısı
Verdampfungswärme
Buharlaşma ısısı
Atomradius
Atom yarıçapı
Kovalenter Radius
Kovalent yarıçapı
Van der Waals Radius
Van der Waals yarıçapı
Elektronegativität
Elektronegatifliği
Pauling-Skala
Pauling ölçeği
Ionisierungsenergie
İyonlaşma enerjisi
Molares Volumen
Atomik Hacim
Wärmeleitfähigkeit
Isıl iletkenlik
Oxidationszustände
Yükseltgenme seviyeleri
Temperatur
Sıcaklık
Grad Celsius
Celsius
Grad Fahrenheit
Fahrenhayt
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Elektrischer widerstand
Elektrik Özdirenci
Magnetische Ordnung
Manyetik Sıralama
Magnetische Suszeptibilität
Manyetik Alınganlık
Young-Modul
Young Modülü
Schermodul
Kayma Modülü
Volumenmodul
Hacim Modülü
Poisson-Verhältnis
Poisson Oranı
CAS-Nummer
CAS Numarası
PubChem CID-Nummer
PubChem CID Numarası
Elektronenkonfiguration
Elektron dizilimi
Elektronen pro Schale
Enerji seviyesi başına Elektronlar
Isotope
İzotoplar
Stabile Isotope
Kararlı izotoplar
Instabile Isotope
Kararsız izotoplar
Tabellen
Tablolar
Löslichkeits Diagramm
Çözünürlük Tablosu
Löslich
Çözünür
Leicht Löslich
Az Çözünür
Unlöslich
Çözünmez
Nicht verfügbar
Kullanılamıyor
Reagiert mit Wasser
Suyla tepkimeye girer

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.