Dunkel
Koyu
Hintergrund
Arka plan
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Sistem rengini kullan
Druckbare Inhalte
Yazdırılabilir
Download
İndir
Entdeckt
Keşif tarihi
v.Chr.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Gruppe
Grup
Periode
Periyot
Block
Blok
Handel
Mağaza
Bild
Resim
Weitere Bilder
Diğer resimler
Eigenschaften
Özellikler
Anwendung
Uygulamalar
Geschichte
Tarihi
Generelle Eigenschaften
Temel Özellikleri
Physikalische Eigenschaften
Fiziksel Özellikleri
Atomeigenschaften
Atom Özellikleri
Hauptanwendungen
Genel Uygulamalar
Wichtige Links
Önemli Bağlantılar
Erscheinungsbild
Görünüm
Tastenkürzel
Kısayollar
Vorschläge
Öneriler
Mehr
Daha fazla
Darstellung
Stil
Website
Web sitesi
Tischbreite
Tablo Genişliği
Nach Zahlen sortiert
Numaraya göre sınıflandır
Nach Name sortiert
Isme göre sınıflandır
Nach Elementsymbol sortiert
Sembole göre sınıflandır
Name
İsim
Elementsymbol
Sembol
Ordnungszahl
Atom numarası
Atommasse
Atom ağırlığı
Massenzahl
Kütle Numarası

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.