Тъмнина
暗黑
Заден план
背景
Използвай моя Windows accent цвят
使用操作系统主题色
Откриване
发现时间
пр.Хр.
公元前
Елементите: Периодичната таблица предлага подробна и полезна информация за всичките химичните елементи на едно място.
元素:周期表 将全面且有用的化学元素信息一次全部呈现。
Кликни на елемент за да разбереш повече за неговите свойства, история, произход на името, снимки, приложение, опасности и диаграми за обвивката на всеки елемент.
点击一个元素符号去了解更多的关于其性质,历史,名字来源,图片,应用,危险性和电子壳层分布的shi'y图片。
Кодирана таблица с визуално приятен цвят
令人视觉愉悦的彩色表格
Прост, флуиден дизайн с много детайли
简单流畅的设计和丰富的信息
Детайлно описание за всеки елемент
每个元素的详细描述
Виж листа от всички елементи в азбучен вид
使用字母表顺序来浏览元素
Диаграма за електронната обвивка и снимка за всеки елемент
每个元素的电子壳层分布示意图
Сравни свойствата на 2 елемента
在一个表格中比较两种元素的性质
Търси за елементи използвайки техният символ, атомен номер или име
用符号,原子序数或者名称来搜索元素
Детайлна информация за главните изотопи
主同位素的详细信息
Линкове към информативни уеб сайтове за допълнително проучване
详情网站的超链接以便进一步学习
Работи офлайн, не се изисква интернет връзка
离线运行,无需网络连接
Група
Период
周期
Блок
Снимка
图片
Повече снимки
更多图片
Свойства
性质
Приложения
用途
История
历史
Главни свойства
概况
Физични свойства
物理性质
Атомни свойства
原子性质
Главни приложения
用途
Важни линкове
参考资料
Вид
外观
Преки пътища
快捷键
Още
更多
Уеб сайт
网站
Подреждане по номер
按原子序数排序
Подреждане по име
按元素名称排序
Подрежане по символ
按元素符号排序
Име
名称
Символ
符号
Атомен номер
原子序数
Атомна маса
相对原子质量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.