Elementos: A Tabela Periódica
Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Tabela Periódica
Periodiska Systemet
Início
Hem
Comparar
Komparera
Configurações
Inställningar
Lista
Lista
Traduzir
Översätt
Tradução
Översättning
Sobre
Om
Geral
Allmän
Versão
Version
Desenvolvido por Naveen CS
Utvecklad av Naveen CS
Créditos
Tack
Pesquisar
Sök
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Língua
Språk
Idiomas suportados
Språk som stöds
Linguagem do sistema
Systemet språk
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Starta om appen för att byta språk
Política de Privacidade
Sekretesspolicy
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Inga grundämnen matchar din sökning
Resultados para
Resultat för
elemento
grundämne
elementos
grundämnen
Avaliar
Betyg
Contate-nos
Kontakta oss
Upgrade
Uppgradering
Upgrade para recursos extras
Uppgradera för extra funktioner
Recursos
Funktioner
Aproveitando o app?
Njuter du av appen?
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Enviar
Skicka
Enviar comentário
Skicka feedback
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Remover todos os anúncios
Ta bort alla annonser
Definir o papel de parede
Välj bakgrund
Ver informação detalhada em isótopos
Visa detaljerad information om isotoper
Ver mais imagens para cada elemento
Visa fler bilder för varje grundämne
Personalizar aparência da tabela periódica
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Modificar os atalhos para a navegação da página
Ändra genvägarna för sidnavigering
* Disponível no upgrade
* Tillgängligt med uppgradering
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Fechar
Stänga
Ligado
Desligado
Av
Créditos de Imagem
Bildkrediter
Notas de versão
Versionskommentarer
Tema
Tema
Claro
Ljust

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.