Escuro
Mörkt
Papel de Parede
Bakgrund
Usar a minha cor do Windows
Använd mina Windows-accentfärger
Imprimíveis
Utskrifter
Descarregar
Ladda ner
Descoberto
Upptäcktes
a.C.
f.Kr.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Visuellt tilltalande färgkodad tabell
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Enkel flytande design och har många detaljer
Descrição detalhada para cada elemento
Detaljerad information om varje grundämne
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Visa listan över alla element i alfabetisk ordning
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
Compare as propriedades de 2 elementos
Jämför egenskaperna för två grundämnen
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Tabela periódica interativa de elementos químicos
Interaktivt periodiskt system
Propriedades, história, origem do nome, factos, aplicações, isótopos, configurações eletrónicas, estrutura cristalina, risco e mais
Egenskaper, historia, namnursprung, fakta, tillämpningar, isotoper, elektronisk konfiguration, kristallstruktur, faror och mer
Grupo
Grupp
Período
Period
Bloco
Block
Loja
Butik
Imagem
Bild
Mais imagens
Fler bilder
Propriedades
Egenskaper
Aplicações
Användningsområden
História
Historia
Propriedades Gerais
Generella Egenskaper
Propriedades Físicas
Fysikaliska Egenskaper
Propriedades Atómicas
Atomära Egenskaper
Aplicações Principais
Huvudsakliga användningsområden
Links importantes
Externa länkar
Aparência
Utseende
Atalhos
Genvägar
Sugestões
Förslag
Mais
Mer
Estilo
Stil
Site
Webbplats
Largura da tabela
Bredd på tabell
Classificar por número
Sortera efter nummer
Classificar por nome
Sortera efter namn
Classificar por símbolo
Sortera efter kemisk beteckning
Nome
Namn
Símbolo
Tecken
Número atómico
Atomnummer
Massa atómica relativa
Atommassa
Número de massa
Masstal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.