โหมดมืด
Темные
พื้นหลัง
Фон
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Использовать акцентный цвет Windows
ดาวน์โหลด
Скачать
ค้นพบเมื่อ
Открытие
พ.ศ.
г. до н.э
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
สีตารางที่ถูกใจ
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Подробное описание для каждого элемента
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Сравнить свойства двух элементов
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Детальная информация об основных изотопах
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
หมู่
Группа
คาบ
Период
บล็อก
Блок
Store
Магазин
ภาพ
Изображение
ภาพเพิ่มเติม
Больше изображений
คุณสมบัติ
Свойства
แอปพลิเคชัน
Применения
ประวัติ
История
คุณสมบัติทั่วไป
Главные Свойства
คุณสมบัติกายภาพ
Физические Свойства
คุณสมบัติอะตอม
Атомные Свойства
หน้าหลักของแอพ
Основное Применение
ลิงค์
Важные Ссылки
สิ่งที่ปรากฏ
Внешний вид
ทางลัด
Ярлыки
แสดงเพิ่มเติม
Дополнительно
เว็บไซต์
Веб-сайт
ตารางแบบกว้าง
Ширина Таблицы
เรียงตามลำดับเลข
Сортировка по Числу
เรียงตามชื่อ
Сортировка по Названию
เรียงตามสัญลักษณ์
Сортировка по Символу
ชื่อ
Имя
สัญลักษณ์
Символ
เลขอะตอม
Атомный номер
มวลอะตอม
Атомный вес

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.