ภาษาเปอร์เซีย
Персидский
ภาษาโรมาเนีย
Румынский
ภาษาเซอร์เบีย
Сербский
ภาษาสโลวีเนีย
Словенский
สวีเดน
Шведский
ไทย
Тайский
ยูเครน
Украинский
ภาษาอุซเบก
Узбекский
ภาษาเวียดนาม
Вьетнамский
ภาษาอาฟรีกานส์
Африкаанс
ภาษาไอซ์แลนด์
Исландский
ภาษาสวาฮีลี
Суахили
ภาษาเอสเปรันโต
Эсперанто
ภาษาอาร์มีเนีย
Армянский

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.