Тамно
Dunkel
Позадина
Hintergrund
Користи моју боју
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Штампани материјал
Druckbare Inhalte
Преузимање
Download
Откривено
Entdeckt
п. н. е.
v.Chr.
Елементи: Периодни систем пружа свеобухватне и корисне информације о хемијским елементима све на једном месту.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Кликните на елемент да би сте сазнали својства, историју, порекло назива, слике, примену, опасности и дијаграм електронске љуске за сваки елемент.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Визуелно пријатније боје система
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Једноставан флуидан дизајн са доста детаља
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Детаљан опис сваког елемента
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Погледај листу елемената по абецедном реду
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Дијаграм електронске љуске и слика сваког елемента
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Упореди својства 2 елемента
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Претражуј елементе користећи симбол, атомски број или назив
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Детаљне информације главних изотопа
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Линкови ка информативним страницама за даље изучавање
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Ради of-line, без потребе за интернет конекцијом
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Интерактивни периодни систем хемијских елемената
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Својства, историја, порекло имена, чињенице, примена, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и много више
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Група
Gruppe
Периода
Periode
Блок
Block
Продавница
Handel
Слика
Bild
Још слика
Weitere Bilder
Својства
Eigenschaften
Примена
Anwendung
Историја
Geschichte
Општа својства
Generelle Eigenschaften
Физичка својства
Physikalische Eigenschaften
Атомска својства
Atomeigenschaften
Главна примена
Hauptanwendungen
Важни линкови
Wichtige Links
Изглед
Erscheinungsbild
Пречице
Tastenkürzel
Предлози
Vorschläge
Више
Mehr
Стил
Darstellung
Веб локација
Website
Ширина табеле
Tischbreite
Сортирај по броју
Nach Zahlen sortiert
Сортирај по имену
Nach Name sortiert
Сортирај по симболу
Nach Elementsymbol sortiert
Назив
Name
Симбол
Elementsymbol
Атомски број
Ordnungszahl
Атомска маса
Atommasse
Масени број
Massenzahl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.