Κατηγορία
Κατηγορία
Χρώμα
Χρώμα
ραδιενεργο
ραδιενεργο
Κρυσταλλικό σύστημα
Κρυσταλλικό σύστημα
φαση
φαση
Πυκνότητα
Πυκνότητα
Σημείο τήξης
Σημείο τήξης
Σημείο βρασμού
Σημείο βρασμού
Ειδική θερμοχωρητικότητα
Ειδική θερμοχωρητικότητα
θερμότητα σύντηξης
θερμότητα σύντηξης
Θερμότητα εξάτμισης
Θερμότητα εξάτμισης
Ατομική ακτίνα
Ατομική ακτίνα
Ομοιοπολική ακτίνα
Ομοιοπολική ακτίνα
Ακτίνα Van der Waals
Ακτίνα Van der Waals
Ηλεκτραρνητικότητα
Ηλεκτραρνητικότητα
Κλίμακα Pauling
Κλίμακα Pauling
Δυνατότητα ιοντισμού
Δυνατότητα ιοντισμού
Ατομικός Αριθμός
Ατομικός Αριθμός
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική αγωγιμότητα
Καταστάσεις οξείδωσης
Καταστάσεις οξείδωσης
Θερμοκρασία
Θερμοκρασία
Κλίμακα Κελσίου
Κλίμακα Κελσίου
Κλίμακα Φαρενάιτ
Κλίμακα Φαρενάιτ
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Ηλεκτρική αντίσταση
Ηλεκτρική αντίσταση
Μαγνητική σειρα
Μαγνητική σειρα
Μαγνητική Επιδεκτικότητα
Μαγνητική Επιδεκτικότητα
συντελεστης του Young
συντελεστης του Young
Μέτρο διάτμησης
Μέτρο διάτμησης
Μαζική μονάδα
Μαζική μονάδα
Αναλογία Poisson
Αναλογία Poisson
μοναδες CAS
μοναδες CAS
PubChem CID Number
PubChem CID Number
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
Ισότοπα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
ασταθη Ισότοπα
ασταθη Ισότοπα
πινακες
πινακες
Διάγραμμα διαλυτότητας
Διάγραμμα διαλυτότητας
Διαλυτός
Διαλυτός
Ελαφρώς Διαλυτό
Ελαφρώς Διαλυτό
Αδιάλυτος
Αδιάλυτος
μη διαθεσημο
μη διαθεσημο
αντιδράει με νερο
αντιδράει με νερο

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.