Koyu
Tmavý
Arka plan
Pozadí
Sistem rengini kullan
Použít výchozí barvu v systému Windows
Yazdırılabilir
No translations found
İndir
No translations found
Keşif tarihi
Objeveno
př. n. l.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Detalní popis každého prvku
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Detailní informace pro hlavní izotopy
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Odkazy na informační stránky pro další studii
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
No translations found
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
No translations found
Grup
Skupina
Periyot
Perioda
Blok
Blok
Mağaza
No translations found
Resim
Obrázek
Diğer resimler
Další obrázky
Özellikler
Vlastnosti
Uygulamalar
Aplikace
Tarihi
Historie
Temel Özellikleri
Hlavní vlastnosti
Fiziksel Özellikleri
Fyzické vlastnosti
Atom Özellikleri
Atomové vlastnosti
Genel Uygulamalar
Hlavní využití
Önemli Bağlantılar
Externí odkazy
Görünüm
Vzhled
Kısayollar
Zkratky
Öneriler
No translations found
Daha fazla
Víc
Stil
No translations found
Web sitesi
Webová stránka
Tablo Genişliği
Šířka tabulky
Numaraya göre sınıflandır
Řadit dle čísla
Isme göre sınıflandır
Řadit dle jména
Sembole göre sınıflandır
Řadit dle značky
İsim
Název
Sembol
Značka
Atom numarası
Atomové číslo
Atom ağırlığı
Atomová hmotnost
Kütle Numarası
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.