Kategori
Categorie
Renk
Kleur
Radyoaktif
Radioactief
Kristal yapısı
Kristalstructuur
Faz
Fase
Yoğunluk
Dichtheid
Ergime noktası
Smeltpunt
Kaynama noktası
Kookpunt
Isı kapasitesi
Specifieke Warmtecapaciteit
Ergime ısısı
Fusiewarmte
Buharlaşma ısısı
Verdampingswarmte
Atom yarıçapı
Atoomstraal
Kovalent yarıçapı
Covalentiestraal
Van der Waals yarıçapı
Van der Waals straal
Elektronegatifliği
Electronegativiteit
Pauling ölçeği
Pauling schaal
İyonlaşma enerjisi
Ionisatiepotentiaal
Atomik Hacim
Atoomvolume
Isıl iletkenlik
Thermische geleiding
Yükseltgenme seviyeleri
Oxidatietoestanden
Sıcaklık
Temperatuur
Celsius
Celsius
Fahrenhayt
Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Elektrik Özdirenci
Soortelijke Weerstand
Manyetik Sıralama
Magnetische Ordening
Manyetik Alınganlık
Magnetische Susceptibiliteit
Young Modülü
Elasticiteitsmodulus
Kayma Modülü
Shuifmodulus
Hacim Modülü
Compressiemodulus
Poisson Oranı
Factor van Poisson
CAS Numarası
CAS-nummer
PubChem CID Numarası
PubChem CID nummer
Elektron dizilimi
Electronconfiguratie
Enerji seviyesi başına Elektronlar
Eletronen per schil
İzotoplar
Isotopen
Kararlı izotoplar
Stabiele isotopen
Kararsız izotoplar
Instabiele isotopen
Tablolar
Tabellen
Çözünürlük Tablosu
Oplosbaarheidstabel
Çözünür
Oplosbaar
Az Çözünür
Licht oplosbaar
Çözünmez
Onoplosbaar
Kullanılamıyor
Niet beschikbaar
Suyla tepkimeye girer
Reageert met water

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.