Koyu
Donker
Arka plan
Achtergrond
Sistem rengini kullan
Gebruik mijn Windows accentkleur
Yazdırılabilir
Afdrukversies
İndir
Download
Keşif tarihi
Ontdekt
VC
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Grup
Groep
Periyot
Periode
Blok
Blok
Mağaza
Store
Resim
Afbeelding
Diğer resimler
Meer afbeeldingen
Özellikler
Eigenschappen
Uygulamalar
Toepassingen
Tarihi
Historie
Temel Özellikleri
Algemene Eigenschappen
Fiziksel Özellikleri
Fysieke Eigenschappen
Atom Özellikleri
Atoomeigenschappen
Genel Uygulamalar
Hoofdtoepassingen
Önemli Bağlantılar
Belangrijke Links
Görünüm
Uiterlijk
Kısayollar
Snelkoppelingen
Öneriler
Suggesties
Daha fazla
Meer
Stil
Stijl
Web sitesi
Website
Tablo Genişliği
Tabel breedte
Numaraya göre sınıflandır
Sorteer op nummer
Isme göre sınıflandır
Sorteer op naam
Sembole göre sınıflandır
Sorteer op symbool
İsim
Naam
Sembol
Symbool
Atom numarası
Atoomnummer
Atom ağırlığı
Atomair gewicht
Kütle Numarası
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.