Scuro
Մուգ
Sfondo
Ետնաշերտ
Usa il mio colore di Windows
Օգտագործել սարքի տեսքը
Stampabili
Տպել
Download
Ներբեռնել
Scoperto
Հայտնաբերվել է
BC
Ք.Ա.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Գունավոր դասավորմամբ ծածկագրված ցանկ
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Ավելի պարզ ոճով տարբերակ
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Դիտել տարրերը այբբենական կարգով
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
Confronta le proprietà di 2 elementi
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
Link a siti esterni per approfondimenti
Տեղեկատվական կայքեր
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Աշխատում է առանց համացանցի
Tavola periodica degli elementi interattiva
Գերգործուն պարբերական աղյուսակը քիմիական տարրերի համար
Proprietà, storia, origine del nome, fatti, applicazioni, isotopi, configurazione elettronica, struttura cristallina, rischi e altro ancora
Հատկություններ, պատմություն, անվան ծագում, փաստեր, ծրագրեր, իզոտոպներ, էլեկտրոնների կազմաձևեր, բյուրեղների կառուցվածք, վտանգներ և այլն:
Gruppo
Խումբ
Periodo
Ժամանակահատված
Blocco
Արգելք
Negozio
Խանութ
Immagine
Պատկեր
Altre immagini
Ավելի շատ պատկերներ
Proprietà
Հատկություններ
Applicazioni
Հավելվածներ
Storia
Պատմություն
Proprietà Generali
Հիմնական հատկություններ
Proprietà Fisiche
Ֆիզիկական հատկություններ
Proprietà Atomiche
Ատոմային հատկություններ
Applicazioni Principali
Հիմնական ծրագրերը
Link Importanti
Կարևոր հղումներ
Aspetto
Տեսքը
Scorciatoie
Կարճատներ
Suggerimenti
Նմանություններ
Altro
Ավելին
Stile
Ձևանմուշ
Sito Web
Կայքէջ
Ampiezza della Tavola
Աղյուսակի բարձրությունը
Ordina per numero
Դասավորել ըստ թվի
Ordina per nome
Դասավորել ըստ անվան
Ordina per simbolo
Դասավորել ըստ նշանի
Nome
Անվանումը
Simbolo
Հատուկ նշան
Numero Atomico
Ատոմային թիվը
Massa Atomica
Ատոմային քաշը
Numero di massa
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.