Elements: The Periodic Table
Elementer: Det Periodiske System
Periodic Table
Periodiske System
Home
Startside
Compare
Sammenlign
Settings
Indstillinger
List
Liste
Translate
Oversæt
Translation
Oversættelse
About
Om
General
Generelt
Version
Version
Developed by Naveen CS
Udviklet af Naveen CS
Credits
Tak til
Search
Søgning
Help translate this app to your language
Hjælp med at oversætte denne app til dit sprog
Language
Sprog
Supported Languages
Understøttede sprog
System Language
System sprog
Please restart the app to switch language
Genstart appen for at ændre sprog
Privacy Policy
Privatlivspolitik
This app does not collect or store any user data
Denne app indhenter, eller lagrer, ingen brugerdata
No elements match your search
Ingen elementer matcher din søgning
Results for
Resultater for
element
element
elements
elementer
Rate
Bedøm
Contact us
Kontakt os
Upgrade
Opgradér
Upgrade for extra features
Opgradér for ekstra funktioner
Features
Funktioner
Enjoying the app?
Nyder du applikationen?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Vi ville elske det hvis du bedømte vores app 5 stjerner
Send
Send
Send Feedback
Send Feedback
Please purchase the upgrade to get the below features
Køb venligst opgraderingen for at få nedenstående funktioner
Remove all ads
Fjern alle reklamer
Set the background
Indstil baggrunden
View detailed information on isotopes
Se detaljeret information om isotoper
View more images for each element
Se flere billeder for hvert element
Customize the appearance of the periodic table
Tilpas det periodiske systems udseende
Modify the shortcut keys for the page navigation
Rediger genvejstasterne til sidenavigationen
* Available with the upgrade
* Tilgængelig med opgraderingen
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Fortæl os om din oplevelse eller foreslå hvordan vi kan lave den endnu bedre
Close
Luk
On
Til
Off
Fra
Image Credits
Billede akkrediteringer
Version Notes
Versionsnoter
Theme
Tema
Light
Lyst

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.