Elements: The Periodic Table
Elemente: Tabelul Periodic
Periodic Table
Tabelul Periodic
Home
Acasă
Compare
Compară
Settings
Setări
List
Listă
Translate
Tradu
Translation
Traducere
About
Despre
General
General
Version
Versiune
Developed by Naveen CS
Dezvoltat de Naveen CS
Credits
Creditări
Search
Căutare
Help translate this app to your language
Ajuta la traducerea acestei aplicatii in limba ta
Language
Limba
Supported Languages
Limbi suportate
System Language
Limba sistemului
Please restart the app to switch language
Te rog restarteaza aplicatia pentru a schimba limba
Privacy Policy
Politica de confidenţialitate
This app does not collect or store any user data
Aceasta aplicatie nu colecteaza si nu stocheaza date despre utilizator
No elements match your search
Niciun element nu se potrivește cu căutarea ta
Results for
Rezultate pentru
element
element
elements
elemente
Rate
Da o nota
Contact us
Contacteaza-ne
Upgrade
Upgradeaza
Upgrade for extra features
Actualizează pentru caracteristici suplimentare
Features
Caracteristici
Enjoying the app?
Îţi place aplicaţia?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Am aprecia o evaluare de 5 stele
Send
Trimite
Send Feedback
Trimite feedback
Please purchase the upgrade to get the below features
Achiziționează actualizarea pentru a primi caracteristicile de mai jos
Remove all ads
Șterge toate anunțurile
Set the background
Setează fundalul
View detailed information on isotopes
Vizualizează informații detaliate despre izotopi
View more images for each element
Vizualizează mai multe imagini pentru fiecare element
Customize the appearance of the periodic table
Personalizează aspectul tabelului periodic
Modify the shortcut keys for the page navigation
Modifică scurtăturile pentru pagina de navigare
* Available with the upgrade
* Disponibil cu upgrade-ul
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Spuneți-ne ce vă place la această aplicație și ce ați vrea să îmbunătățim
Close
Închide
On
Activat
Off
Dezactivat
Image Credits
Credite imagine
Version Notes
Note despre versiune
Theme
Temă
Light
Luminoasă

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.