Dark
Întunecată
Background
Fundal
Use my Windows accent color
Folosește accentul de culoare al Windowsului
Printables
De printat
Download
Descarca
Discovered
Descoperire
BC
î.Hr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elemente: Tabelul Periodic furnizează informații complete și utile despre elementele chimice, toate într-un singur loc.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Click pe un element pentru a afla mai multe despre proprietăți, istorie, originea numelui, imagini, aplicații, pericole și diagrama electronului pe nivelul de energie a fiecărui element.
Visually pleasing color coded table
Tabel vizual codificat în culori plăcute
Simple fluid design and has lots of details
Design fluid de simplu cu o mulțime de detalii
Detailed description for each element
Descriere detaliată pentru fiecare element
View the list of all elements in the alphabetical order
Vizualizarea listei tuturor elementelor în ordine alfabetică
Electron shell diagram and image for each element
Structura învelișului de electron și imagine pentru fiecare element
Compare the properties of 2 elements
Compararea proprietăților a 2 elemente
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Cautarea elementelor folosind simbolul lor, numărul atomic sau numele
Detailed information on major isotopes
Informații detaliate a izotopilor de mare importanță
Links to informative websites for further study
Link-uri către site-uri informative pentru studii suplimentare
Works offline, no internet connection required
Funcționează offline, nu necesită conectare la internet
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Grupă
Period
Perioadă
Block
Bloc
Store
Depoziteaza
Image
Imagine
More Images
Mai multe imagini
Properties
Proprietăți
Applications
Aplicații
History
Istoric
General Properties
Proprietăți Generale
Physical Properties
Proprietăți Fizice
Atomic Properties
Proprietăți Atomice
Main Applications
Aplicații principale
Important Links
Legături Externe
Appearance
Înfăţişare
Shortcuts
Scurtături
Suggestions
Sugestii
More
Mai multe
Style
No translations found
Website
Site web
Table Width
Lăţime tabel
Sort by number
Sortat după număr
Sort by name
Sortat după nume
Sort by symbol
Sortat după simbol
Name
Nume
Symbol
Simbol
Atomic Number
Număr atomic
Atomic Weight
Masă atomică
Mass Number
Numar de masa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.