โหมดมืด
พื้นหลัง
背景
ใช้สีของ Windows ของฉัน
使用Windows主題顏色
ดาวน์โหลด
下載
ค้นพบเมื่อ
发现年期
พ.ศ.
公元前
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
สีตารางที่ถูกใจ
令人視覺愉悅的彩色表格
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
簡單的流畅設计并带有很多細節
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
各個元素的詳細描述
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
依字母順序查看所有元素的清單
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
每個元素的電子殼圖和圖像
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
比較 2 個元素的屬性
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
主要同位素的詳細資料
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
指向資訊網站的連結,供進一步研究
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
離線工作,無需網路連接
หมู่
คาบ
週期
บล็อก
Store
商店
ภาพ
圖像
ภาพเพิ่มเติม
更多圖片
คุณสมบัติ
性能
แอปพลิเคชัน
應用
ประวัติ
歷史
คุณสมบัติทั่วไป
一般屬性
คุณสมบัติกายภาพ
物理性質
คุณสมบัติอะตอม
原子性質
หน้าหลักของแอพ
主要應用
ลิงค์
外部連結
สิ่งที่ปรากฏ
外觀
ทางลัด
快捷方式
แสดงเพิ่มเติม
更多
เว็บไซต์
網站
ตารางแบบกว้าง
表寬度
เรียงตามลำดับเลข
按原子序號排序
เรียงตามชื่อ
按原子名稱排序
เรียงตามสัญลักษณ์
按原子符號排序
ชื่อ
名稱
สัญลักษณ์
符號
เลขอะตอม
原子序數
มวลอะตอม
標準原子質量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.