ภาษาเปอร์เซีย
波斯文
ภาษาโรมาเนีย
羅馬尼亞文
ภาษาเซอร์เบีย
塞爾維亞文
ภาษาสโลวีเนีย
斯洛維尼亞文
สวีเดน
瑞典文
ไทย
泰文
ยูเครน
烏克蘭文
ภาษาอุซเบก
烏茲別克文
ภาษาเวียดนาม
越南文
ภาษาอาฟรีกานส์
南非語
ภาษาไอซ์แลนด์
冰島語
ภาษาสวาฮีลี
史瓦希利語
ภาษาเอสเปรันโต
世界語
ภาษาอาร์มีเนีย
亞美尼亞語

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.