Dari kata Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
Dari kata Yunani "helios", (matahari)
Od grčke riječi "helios", Sunce
Dari kata Yunani "lithos", (batu)
Od grčke riječi "lithos", kamen
Dari kata Yunani "berylios", (beril)
Od grčke riječi "berylios", beril
Dari kata Arab "Buraq" dan kata Persia "Burah"
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
Dari kata Latin "carbo", arang
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
Dari kata Latin "nitrum", bahasa Yunani "Nitron", soda asli; dan "gen", membentuk
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
Dari kata Yunani "oxys", asam, dan "genes", membentuk
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
Dari bahasa Latin dan Prancis "fluere", fluks atau aliran
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
Dari kata Yunani "neos", baru
Od grčke riječi "neos", nov
Dari kata bahasa Inggris, "soda"; dan dari bahasa Latin Abad Pertengahan, "sodanum": obat sakit kepala
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
Dari Magnesia, sebuah nama distrik di Thessaly
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
Dari kata Latin "alumen", tawas
Od latinske riječi "alumen", stipsa
Dari kata Latin "silex", artinya silika atau batu api
Od latinske riječi "silex", kremen

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.