Mørk
Donker
Bakgrunn
Achtergrond
Bruk Windows-fargen min
Gebruik mijn Windows accentkleur
Utskrivbare
Afdrukversies
Last ned
Download
Oppdaget
Ontdekt
f.Kr.
VC
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Enkelt flytende design og har mye detaljer
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Linker til informative nettsider for videre lesing
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Gruppe
Groep
Periode
Periode
Blokk
Blok
Butikk
Store
Bilde
Afbeelding
Flere bilder
Meer afbeeldingen
Egenskaper
Eigenschappen
Bruksområder
Toepassingen
Historie
Historie
Generelle egenskaper
Algemene Eigenschappen
Fysikalske egenskaper
Fysieke Eigenschappen
Atomegenskaper
Atoomeigenschappen
Hovedbruksområder
Hoofdtoepassingen
Viktige lenker
Belangrijke Links
Utseende
Uiterlijk
Snarveier
Snelkoppelingen
Forslag
Suggesties
Mer
Meer
Utseende
Stijl
Nettsted
Website
Tabellbredde
Tabel breedte
Sorter etter nummer
Sorteer op nummer
Sorter etter navn
Sorteer op naam
Sorter etter symbol
Sorteer op symbool
Navn
Naam
Symbol
Symbool
Atomnummer
Atoomnummer
Atomvekt
Atomair gewicht
Massetall
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.