Temno
Donker
Ozadje
Achtergrond
Uporabi windows barvo povdarkov
Gebruik mijn Windows accentkleur
Datum odkritja
Ontdekt
pr. Kr.
VC
Periodni sistem zagotavlja celovite in uporabne informacije o kemičnih elementih na enem mestu.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Kliknite element, če želite izvedeti več o lastnostih, zgodovini, poreklu imena, slikah, uporabi, nevarnostih in diagramih elektronskih lupin vsakega elementa.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Vizualno privlačna barvno kodirana tabela
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Preprost tekoči dizajn in ima veliko podrobnosti
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Podrobni opis za vsak element
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Oglednama vseh elementov po abecednem redu
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Diagram elektronske lupine in slika za vsak element
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Primerjava lastnosti 2 elementov
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Iskanje elementov po simbolu, atomskem številu ali imenu
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Podrobne informacije o glavnih izotopih
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Povezave do informativnih spletnih strani za nadaljnje študije
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Deluje brez povezave, ni potrebna internetna povezava
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Interaktivna periodna tabela kemikih elementov
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Lastnosti, zgodovina, izvor imena, dejstva, aplikacije, izotopi, elektronska konfiguracija, kristna struktura, nevarnosti in več
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Skupina
Groep
Perioda
Periode
Blok
Blok
Več slik
Meer afbeeldingen
Lastnosti
Eigenschappen
Zgodovina
Historie
Zunanje Povezave
Belangrijke Links
Ime
Naam
Znak
Symbool
Vrstno število
Atoomnummer
Atomska teža
Atomair gewicht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.