Kategori
Kategorie
Farve
Barva
Radioaktiv
Radioaktivní
Krystalstruktur
Krystalografická soustava
Tilstandsform
Skupenství
Massefylde
Hustota
Smeltepunkt
Teplota tání
Kogepunkt
Teplota varu
Varmefylde
Měrná tepelná kapacita
Smeltevarme
Skupenské teplo tání
Fordampningsvarme
Skupenské teplo varu
Atomradius
Atomový poloměr
Kovalent radius
Kovalentní poloměr
Van der Waals-radius
Van der Waalsový poloměr
Elektronegativitet
Elektronegativita
Paulings skala
Paulingova stupnice
Ioniseringspotentiale
Ionizační potenciál
Atomvolumen
Molární objem
Varmeledningsevne
Tepelná vodivost
Oxidationstrin
Oxidační čísla
Temperatur
Teplota
Celsius
Stupeň Celsia
Fahrenheit
Stupeň Fahrenheita
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Elektrisk modstand
Elektrický odpor
Magnetisk ordning
Magnetické řazení
Magnetisk susceptibilitet
Magnetická susceptibilita
Youngs modul
Youngův modul
Skrumodul
Smykový modul
Bulkkoefficient
Objemový modul
Poissons forhold
Poissonův poměr
CAS-nummer
Číslo CAS
PubChem CID-nummer
PubChem CID číslo
Elektronkonfiguration
Elektronová konfigurace
Elektroner i hver skal
Elektronů v obalu
Isotoper
Izotopy
Stabile isotoper
Stabilní izotopy
Ustabile isotoper
Nestabilní izotopy
Tabeller
Tabulky
Opløselighedstabel
Tabulka rozpustnosti
Opløselig
Rozpustné
Letopløselig
Mírně rozpustné
Uopløselig
Nerozpustné
Ikke tilgængelig
Nedostupné
Reagerer med vand
Reaguje s vodou

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.